Вътрешни правила

Документи
Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в община Брегово 2014-10-06 14:58:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Брегово 2014-10-06 14:45:00 Изтеглете файл