Пазарни консултации

Документи
Решение УО 2020-02-07 14:54:23 Изтеглете файл
Протокол УО 2020-02-07 14:53:22 Изтеглете файл
Приложение 2 - образци 2020-01-30 10:22:11 Изтеглете файл
Приложение 1 - Техническа спецификация 2020-01-30 10:21:28 Изтеглете файл
Покана за пазарни консултации - улично осветление 2020-01-30 10:18:23 Изтеглете файл
Решение 2018-07-13 12:25:15 Изтеглете файл
Протокол-пазарни консултации 2018-07-13 12:24:26 Изтеглете файл
Приложение №2 - образци към покана 2018-07-05 15:36:19 Изтеглете файл
Покана за пазарни консултации 2018-07-05 15:34:35 Изтеглете файл
Рекапитулация 2018-07-05 12:23:45 Изтеглете файл
КСС Парк-Ракитница 2018-07-05 12:23:11 Изтеглете файл
КСС Парк-Брегово 2018-07-05 12:22:27 Изтеглете файл
КСС Парк - Балей 2018-07-05 12:21:19 Изтеглете файл
Ценова оферта - 3 2017-10-23 09:44:42 Изтеглете файл
Ценова оферта - 2 2017-10-23 09:43:53 Изтеглете файл
Ценова оферта - 1 2017-10-23 09:40:37 Изтеглете файл
Протокол 2017-10-23 09:39:34 Изтеглете файл
Запитване за оферта за доставка на оборудване и обзавеждане на НЧ "Развитие-1897" 2017-10-13 14:21:28 Изтеглете файл
Запитване за оферта - НЧ „Пробуда - 1927г.“ с.Тияновци 2016-09-26 16:48:00 Изтеглете файл
Запитване за оферта - НЧ „Светлина - 1928г.“ с.Ракитница 2016-09-26 16:47:00 Изтеглете файл
Запитване за оферта - НЧ „Светлина - 1930“ с.Куделин 2016-09-26 16:46:00 Изтеглете файл
Запитване за оферта - НЧ „Светлина 1927“ с.Делейна 2016-09-26 16:45:00 Изтеглете файл
Запитване за оферта -НЧ„Просвета - 1927“ с.Косово 2016-09-26 16:45:00 Изтеглете файл
Запитване за оферта - НЧ „Просвета 1928““ с.Гъмзово 2016-09-26 16:44:00 Изтеглете файл
Запитване за оферта НЧ „Съзнание - 1927“ с.Връв 2016-09-26 16:42:00 Изтеглете файл
Запитване за оферта - НЧ „Развитие - 1897г.“ гр.Брегово 2016-09-26 16:41:00 Изтеглете файл
Запитване за оферта - НЧ „Просвета - 1928г.“ с.Балей 2016-09-26 16:40:00 Изтеглете файл