Декември 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор

Договори и споразумения

02.08.2016 10:44:00

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор

Протоколи и доклади

07.07.2016 15:23:00

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор

Обява за събиране на оферти

23.06.2016 11:22:00

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие“ Обособена позиция № 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

Документация за участие

23.06.2016 11:21:39

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие“ Обособена позиция № 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”