Процедури по ЗОП (след 15.04.2016 г.)

Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин

14.03.2018 13:32:58

Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица „Гео Милев“, улица „Георги Бондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица „Станко Маринцестов“, улица „Лев Толстой”, ул. „Димитър Зограф”, улица „Борис Попарданов“, улица „Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“ улица „Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“ и улица „Дунав"

Избор на изпълнител на СМР по проект „Оборудване и ремонт на Народно читалище „Развитие – 1897 г.

06.03.2018 14:28:25

Избор на изпълнител на СМР по проект „Оборудване и ремонт на Народно читалище „Развитие – 1897 г.

Изработване на Общ устройствен план на община Брегово, екологична оценка и оценка за съвместимост

28.07.2017 09:48:38

Изработване на Общ устройствен план на община Брегово, екологична оценка и оценка за съвместимост