Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги 00279-2016-0002

Обявление

01.01.1970 02:00:00

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги

Решенията за откриване

01.01.1970 02:00:00

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги

Документация за участие

01.01.1970 02:00:00

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

01.01.1970 02:00:00

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги

Протокол на комисия

01.01.1970 02:00:00

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги

Решения на възложителите за завършване на процедурите

01.01.1970 02:00:00

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

01.01.1970 02:00:00

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги