Зимно поддържане и снегопочистване 2018 – 2019 г.

Протоколи

19.09.2017 15:07:55

Зимно поддържане и снегопочистване за осигуряване на проходимост при зимни условия на четвъртокласни пътища и улична мрежа в населените места в община Брегово през 2018 – 2019 г., по две обособени позиции

Решение

19.09.2017 15:07:50

Договори и споразумения

19.09.2017 15:07:42

Зимно поддържане и снегопочистване за осигуряване на проходимост при зимни условия на четвъртокласни пътища и улична мрежа в населените места в община Брегово през 2018 – 2019 г., по две обособени позиции

Разяснение

19.09.2017 15:07:38

Зимно поддържане и снегопочистване за осигуряване на проходимост при зимни условия на четвъртокласни пътища и улична мрежа в населените места в община Брегово през 2018 – 2019 г., по две обособени позиции

Документация за участие

19.09.2017 15:07:32

Зимно поддържане и снегопочистване за осигуряване на проходимост при зимни условия на четвъртокласни пътища и улична мрежа в населените места в община Брегово през 2018 – 2019 г., по две обособени позиции

Обява за събиране на оферти

19.09.2017 15:07:27

Зимно поддържане и снегопочистване за осигуряване на проходимост при зимни условия на четвъртокласни пътища и улична мрежа в населените места в община Брегово през 2018 – 2019 г., по две обособени позиции