Февруари 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Зимно поддържане и снегопочистване 2017 – 2018 г. 9070926

30.11.2017 09:01:27

Зимно поддържане и снегопочистване за осигуряване на проходимост при зимни условия на четвъртокласни пътища и улична мрежа в населените места в община Брегово през 2017 – 2018 г., по две обособени позиции