Друга информация

Документи
Съобщение за отваряне на цени 2020-07-06 16:25:55 Изтеглете файл
Информация при производство по обжалване 2020-03-19 12:54:56 Изтеглете файл
Съобщение за промяна на дата за отваряне на оферти 2020-03-04 13:29:33 Изтеглете файл
Отговро на постъпили въпрос 2020-02-24 11:07:13 Изтеглете файл