Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

Заглавие Дата Файл
Променена документация 2016-03-09 10:23:00 Изтеглете файл
Решение за промяна 2016-03-09 10:21:00 Изтеглете файл