Друга информация

Заглавие Дата Файл
Информация за сключен договор 2016-08-02 14:20:00 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2016-05-16 13:58:00 Изтеглете файл
Заповед за откриване 2016-02-26 14:46:00 Изтеглете файл
Съобщение до медиите 2016-02-26 14:45:00 Изтеглете файл