Договори сключени по чл.14, ал.5 от ЗОП

 

Договор за имагицидна обработка срещу комари с наземна аерозолна техника в района на община Брегово

29.02.2016 14:09:00

Договор за имагицидна обработка срещу комари с наземна аерозолна техника в района на община Брегово

Договор за основен ремонт улици с.Гъмзово

04.09.2015 09:50:47

Договор за основен ремонт улици с.Гъмзово, община Брегово

Договор за основен ремонт улици гр.Брегово

04.09.2015 09:48:15

Договор за основен ремонт улици гр.Брегово, община Брегово

Договор за основен ремонт улици с.Калина

04.09.2015 09:44:24

Договор за основен ремонт улици с.Калина, община Брегово

Договор за основен ремонт улици с.Косово

04.09.2015 09:40:52

Договор за основен ремонт улици с.Косово, община Брегово

Договор за възлагане на проектиране

16.06.2015 09:28:33

Договор за възлагане на проектиране

Договор за изготвяне на тръжна документация за доставка на хранителни продукти

16.06.2015 09:25:28

Договор за изготвяне на тръжна документация за доставка на хранителни продукти в община Брегово

Договор за ремонт читалище с.Връв

16.06.2015 09:21:25

Договор за ремонт читалище с.Връв, община Брегово